تهیه و تولید قطعات پلیمری آب و فاضلابلوله کاروگیت

گووه آبیاری زیر سطحی گووه آبیاری زیر سطحی با امکان تنظیم طول دلخواه که برای بهینه سازی مصرف آب های کشاورزی و نیز انتقال سریع و بدون تلفات آن به عمق زمین و تعمیق ریشه های گیاهان در عمق زمین طراحی شده است ، دارای امکان تنظیم طول برای بکار گیری در عمق های گوناگون زمین است . این قطعه متشکل از قطعات کوچکتری است که امکان تغییر در طول را می دهد ونیز دارای منافذی است که کار انتقال و نشت آب را در دل خاک بر عهده دارند.


1لوله کاروگیت
2لوله کاروگیت
3لوله کاروگیت
شماره تماس: 08642342781 - 09121994188

آدرس: ساوه - شهر صنعتی کاوه - خیابان اول - شماره 15