خرطومی انتقال آب پلی اتیلن

View more

دریچه دو تکه محافظ رایزر

View more

گوه آبیاری زیر سطحی

لوله های محافظ رایزر ، جهت محافظت از تاسیسات آبیاری…

View more

دریچه محافظ رایزرلولا دار

View more

لوله محافظ رایزر

View more

اتصالات فاضلابی

View more